Piața internă a Uniunii Europene (UE) este o piață unică, in care este asigurată libera circulație a bunurilor. De la crearea sa în 1993, piața unică a devenit mai deschisă pentru mediul concurențial și a redus numeroase bariere din calea comerțului. Astfel a fost creata si oportunitatea pentru comerțul paralel cu medicamente. Libera circulație a mărfurilor provenite din statele membre și a mărfurilor care provin din țări terțe și se află în liberă circulație în statele member, constituie unul dintre principiile fundamentale ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (articolul 28 din TFUE). 

Ca atare, comertul intracomunitar este 100% legal.

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru vizează să îmbunătăţească libera circulaţie a mărfurilor în cadrul Comunităţii.

Odată ce un produs este plasat în mod legal pe piață, într-o țară din UE sau SEE (Spatiul Economic European), de către titularul drepturilor sale de marcă, proprietarul nu se poate baza pe aceste drepturi pentru a împiedica vânzarea ulterioară a produsului în cadrul SEE.

Comerțul paralel este posibil ori de câte ori există diferențe de preț. Metodologia de stabilire a prețurilor medicamentelor și a schemelor de rambursare, respectiv de asigurări sociale de sănătate sunt responsabilitatea țărilor din SEE, aspect ce este preconizat a ramane in aceasta forma si in viitorul apropiat, avand in vedere ca obiectivul central al TFUE este crearea unei piețe unice interne prin care bunuri, servicii, persoane și capital pot circula liber.

Articolele 34 si 35 din TFUE prevad interzicerea restrictiilor cantitative ale comertului intracomunitar precum si a oricaror masuri echivalente acestora. O consecință directă a liberei circulații este doctrina Cassis de Dijon a Curții Europene de Justiție, care prevede că un produs introdus în mod legal pe piața unui stat membru trebuie să poata circula liber pe întreg teritoriul UE. Acest principiu a fost extins pentru a acoperi, de asemenea, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Ca exceptie de la interzicerea restrictiilor cantitative, Articolul 36 din TFUE permite statelor membre să ia măsuri cu un efect echivalent celui al restricțiilor cantitative atunci când acestea se justifică prin considerente generale, neeconomice (de exemplu, motive de moralitate publică, de ordine publică, de siguranță publică). Astfel de excepții de la principiul general trebuie interpretate în mod strict, iar măsurile naționale nu pot constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau de restricție disimulată în comerțul dintre statele membre.