Misiunea ADEM este aliniata cu cea a Affordable Medicines Europe, respectiv este aceea de a proteja libera circulație a medicamentelor, astfel cum este prevazuta in articolul 28 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), precum și de a contracara orice încercări de a limita libertatea de alegere a consumatorului prin intermediul modelelor de tranzacționare prin încălcarea articolelor 81 si 82 din TFUE. Asociatia noastra considera ca liberul schimb va conduce la îmbunătățirea standardelor de sănătate prin furnizarea de medicamente inovatoare la costuri mai mici, astfel beneficiind sistemele legale de sănătate, alți plătitori de terță parte, publicul atât ca pacienți și contribuabili, precum și asistarea UE pentru atingerea obiectivului unei piețe unice interne.