Distributie paralela in Romania

Importul paralel este operația prin care un medicament pentru care a fost eliberată o autorizație de punere pe piață de către Agenția Națională a Medicamentului sI Dispozitivelor Medicale(ANMDM) este introdus în România prin alte canale de distribuție decât cele agreate de deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului respectiv; se acceptă diferențe minore între medicamentul…

Context legislativ UE

Piața internă a Uniunii Europene (UE) este o piață unică, in care este asigurată libera circulație a bunurilor. De la crearea sa în 1993, piața unică a devenit mai deschisă pentru mediul concurențial și a redus numeroase bariere din calea comerțului. Astfel a fost creata si oportunitatea pentru comerțul paralel cu medicamente. Libera circulație a mărfurilor…