Interzicerea exportului paralel va adanci criza actuala a medicamentului

ADEM România, Bucureşti 2 mai 2017 – „Interzicerea exportului paralel pentru toate medicamentele din programele naţionale timp de un an de zile, contravine fundamental normelor europene în vigoare,” consideră oficialii ADEM România (Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente).

„Reiterăm răspunsul Consililui Concurenţei din anul 20151, referitor la ordinul2 din anul 2013, prin care se prevedea suspendarea temporară pe o perioadă de 6 luni a distribuţiei în alte state membre, a 19 din 22 de DCI-uri oncologice/onco-hematologice esenţiale, în care se preciza printre altele:  „Un stat membru poate recurge la limitarea exportului paralel de medicamente în situaţii excepţionale, în care sănătatea publică este pusă în pericol; o astfel de restricţie însă nu trebuie impusă cu titlu general, ci limitată la acele medicamente pentru care se constată că exportul paralel a generat o lipsă care afectează în mod grav sănătatea publică şi numai pentru o perioadă limitată, recomandată a fi de 3 luni.”

Prin urmare, interzicerea exportului paralel pentru toate produsele incluse în programele naţionale (1.175 de denumiri comerciale aferente a 300 denumiri comune internaţionale) timp de un an de zile – este o măsură disproporţionată şi nejustificată, un mijloc de discriminare arbitrară și o restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre, fiind greu de crezut că exportul paralel a generat lipsa acestor produse. Astfel, nu pot fi întrunite condiţiile derogatorii prevăzute de Art. 36 TFUE3, situaţie ce poate atrage riscul declanşării de către Comisia Europeană a unei proceduri de infringement4 asupra României, prin nerespectarea prevederilor Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), referitor la libera circulaţie a mărfurilor în spaţiul comunitar,” precizează farm. Coralia Kreyer, director executiv ADEM.

În plus, „aceasta ar reprezenta o situaţie fără precedent în UE şi facem referire aici la situaţia Greciei, care în anul 2015, în plină criză economică (aflându-se pe punctul de a ieşi din zona euro la începutul lui 2015), după o perioadă de 3 luni în care producătorii, distribuitorii angro şi autorităţile competente şi-au transferat vina pentru situaţia de agravare a aprovizionării cu medicamente a farmaciilor şi spitalelor, a ridicat interdicţia excepţională privind re-exportul a 25 de medicamente în deficit, la intervenţia Comisiei Europene,” adaugă  oficialul ADEM.

În ceea ce priveşte competiţia intrabrand, există deja diferite practici de restricţionare ale exportului paralel, exercitate de unele companii farmaceutice, ca de exemplu cota de aprovizionare („supply quota”), în care acestea restricționează cantitățile pe care le furnizează angrosiștilor pe piaţa națională pentru a satisface cererea locală şi, implicit, de excludere a unor concurenţi (de ex: distribuitori ce efectuează comerţ cu medicamente în afara sistemului de distribuţie clasic creat de o anumită companie) prin stabilirea unor